Sökning: "New Zealand"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden New Zealand.

 1. 1. Naturens rättigheter i Nya Zeeland – och Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Andersen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I valet och kvalet: hälsa eller demokrati? - En normativ studie om uppskjutna val under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kasper Axelsson; [2021]
  Nyckelord :politisk säkerhet; hälsosäkerhet; säkerhetisering; COVID-19; demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Several countries have seen elections postponed during 2020 due to the COVID-19 pandemic. This has generated an ethical conflict between political security and health security. LÄS MER

 3. 3. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Ersbring; [2021]
  Nyckelord :kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. LÄS MER

 4. 4. Justifying Legal Rights of Nature : An ideational analysis of the Te Awa Tupua Bill debate in New Zealand

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nanna Friman; [2021]
  Nyckelord :Rights of Nature; Legal Personality; Whanganui;

  Sammanfattning : In 2017, the Whanganui River in New Zealand gained legal personality, a potentially norm-breaking legislation that could challenge society to view nature differently. It is thus important to understand the reasons and justifications behind such a decision. LÄS MER

 5. 5. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Chasmine Carlsson; [2021]
  Nyckelord :parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Sammanfattning : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. LÄS MER