Sökning: "New productions"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden New productions.

 1. 1. Futuristic Heritage: Palestinian Craftculture in the Context of Settler Colonialism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Iman Hamdy Sharbati; [2022]
  Nyckelord :artisans; slow activism; Sumud; counter-futurism; Palestine; settler colonialism; crafts; heritage; embroidery; decolonization; sustainable materialism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Through the study of the creative practices of young artisans in Palestine, this thesis addresses the symbolic and lived time experiences in the context of settler colonialism. It is based on interviews with seven craftspeople from Ramallah and Jerusalem who practice artistic forms of reproducing and rethinking heritage. LÄS MER

 2. 2. The impact of applying participatory design methods in an industry 4.0 environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matilda Rosenlew; [2022]
  Nyckelord :Participatory Design; Industry 4.0; User Ownership; Expert Users; Knowledge-sharing;

  Sammanfattning : Industry 4.0 (I4.0) productions are complex environments driven by production data to make informed decisions affecting the events and items on the production line. This complexity can have a negative effect on the factory workers’ adoption rate of the new technology. LÄS MER

 3. 3. Underlying values and motivational factors of farmers : a study of Swedish farmers who use HVO in their productions

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Louise Frostgård; Ellika Svensson Svenungsson; [2022]
  Nyckelord :biofuel; farmers motivations; HVO; laddering; means-end chain; pecuniary and non-pecuniary values; The Zaltman Metaphor Elicitation Technique; value theory;

  Sammanfattning : The Swedish agriculture is yet to a large extent dependent on fossil fuels. In order to tackle climate change and attain the various environmental goals set by both public and private associations, there is an urgent need for the agricultural sector to transform to more sustainable production methods. LÄS MER

 4. 4. Väderskyddad produktion - Förutsättningar för lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Olsson; Oscar Remmerfors; [2022]
  Nyckelord :Väderskydd; Fuktsäker byggprocess; Fuktsäkerhet; Lönsamhet; Effektivitet; Logistik; Nyproduktion; Byggmetod; Arbetsmiljö; Beställare; Entreprenör.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Väderskyddad produktion Författare: Emma Olsson & Oscar Remmerfors Handledare: Stefan Olander – Universitetslektor vid Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Anne Landin – Professor vid Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Under vilka förutsättningar kan lönsamhet uppnås vid användandet av väderskydd för nyproduktion av bostadshus? • Finns det förutsättningar då beställaren bör styra entreprenören mot väderskyddad produktion och vilka är i så fall dessa? • Hur kan användningen av väderskyddad produktion tänkas utvecklas i framtiden? Syfte: Studiens syfte var att studera väderskyddets potential för ett fuktsäkrare projekt och även undersöka vilka andra fördelar och utmaningar det medför. Intervjuer med olika aktörer både med och utan erfarenhet av väderskydd genomfördes för att få en heltäckande bild av den problematik och de vinster som en väderskyddad produktion medför. LÄS MER

 5. 5. Investigating the possibility of Jakobsgårdarna district in Borlänge, Sweden becoming a Positive Energy District (PED)

  Magister-uppsats,

  Författare :Rayan El Sawalhi; [2022]
  Nyckelord :Positive Energy District PED ; Building energy Modeling; IDA ICE; urban scale; district heating; heat pumps; photovoltaic panels; energy demands; energy production;

  Sammanfattning : Climate change is a global phenomenon that strongly affect cities and urban areas. Due to the intensive industrial activities and global population growth leading to more fossil energy demands for the last century, the global warming effect appeared to have been significantly exacerbated. LÄS MER