Sökning: "Newborn"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Newborn.

 1. 1. Möjligheter och hinder för att kunna ge mödra- och nyföddhetsvård av god kvalitet i Ibanda hälsozon i Demokratiska Republiken Kongo.

  Magister-uppsats,

  Författare :Hildur Abenius Hilmarsdóttir; [2020-01-30]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; Mödrahälsa; Nyföddhetshälsa; Mödradödlighet; Nyföddhetsdödlighet; Demokratiska Republiken Kongo; Ibanda Hälsozon;

  Sammanfattning : Background: The Democratic Republic of Congo (DRC) has one of the highest maternal andnewborn mortality in the world. Although the availability of care has increased, the quality ofcare is still low. LÄS MER

 2. 2. ”Det kan godt være mit DNA ikke er der … men jeg er der”: En kvalitativ undersøgelse af hvordan ikke-normative forældre konstrueres som subjekter i mødet med det danske sundhedsvæsen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Lærke Maria Munk Lindemann; [2020]
  Nyckelord :Co-parents; fertility treatment; prenatal and maternity care; LGBTQ ; subjectivation; Denmark; feminist discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This text is a qualitative study based on interviews with gender non normative co-parents who have experiences with the Danish healthcare system in the process of becoming a parent. The study explores how experiences with the healthcare system can be understood as a part of their subjectivation. LÄS MER

 3. 3. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Douhan Sundahl; [2020]
  Nyckelord :bumblebees; bumblebee population dynamics; bumblebee drivers; flower strips; competition with honeybees; foraging; nesting; hibernation;

  Sammanfattning : 90 % of all plants on earth either benefits or entirely depends on pollination. There are pollinators among families of bees (Apidea), butterflies (Lepidoptera) and birds (Aves). Bees of genus Bombus spp., bumblebees, are especially important and provide pollination service for 80 % of the crops of Europe and many wild plant species. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 5. 5. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER