Sökning: "Newborn"

Visar resultat 21 - 25 av 129 uppsatser innehållade ordet Newborn.

 1. 21. The effect of sexual selection and mating on personality traits and behavior consistency of Callosobruchus maculatus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jiaqi Lu; [2019]
  Nyckelord :seed beetles; sexual selection; mating; personality traits;

  Sammanfattning : Animals’ personality traits are defined as consistent behavior tendencies and the function of them in life-history strategy and reproductive success has been given a lot of explanations in a large amount of research. However, the behavior consistency of individuals in different sexes, mating status and selection regimes is rarely mentioned. LÄS MER

 2. 22. Blodprovstagning på en neonatalvårdsavdelning : - med barnets bästa i fokus

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Mannerfeldt; Hanna Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :Neonatal care; preterm infant; blood sampling; analgesia; suffering; Neonatalvård; underburna barn; blodprovstagning; smärtlindring; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år behöver mer än 10 000 nyfödda barn i Sverige vård på en neonatalvårdsavdelning. Vårdtiden präglas av åtskilliga blodprovstagningar som orsakar barnet smärta och ökat vårdlidande. LÄS MER

 3. 23. Identified Issues with the Use of Technology in Treatment of Newborn Infants at Risk of Hypoxic Ischemic Encephalopathy : A study done at the largest obstetric hospital in Hanoi, Vietnam

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Katja Papworth; Clara Wessén; [2019]
  Nyckelord :Vietnam; Asphyxia; Hypoxic Ischemic Encephalopathy; PCM; Neonatal Care; Ventilator;

  Sammanfattning : Neonatal asphyxia is the third largest cause of neonatal mortality in Vietnam, and many of the surviving patients suffer from permanent brain damage. A cooling mattress used for treatment of infants suffering from asphyxia has been shown to have problems with providing a stable body temperature for the patients. LÄS MER

 4. 24. MOTHERS’ EXPERIENCES OF BREASTFEEDING SUPPORT IN NEONATAL DEPARTMENTS A QUALITATIVE INTERVIEW STUDY

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elif Ömer; Linnea Öberg; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding support; Breastfeeding experience; Mothers; Neonatal department; Premature;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det naturligaste sättet att ge näring åt ett nyfött barn är genom att amma, vilket inte alltid är enkelt och problemfritt. I Sverige föds ungefär 7000 barn per år som behöver vård på neonatalavdelningar. När ett barn är fött för tidigt kan amning dessutom vara förenat med ytterligare svårigheter. LÄS MER

 5. 25. Klinisk hantering av dystoki och kejsarsnitt hos tik : en deskriptiv studie vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik hösten 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Palmér; [2019]
  Nyckelord :dystoki; kejsarsnitt; hund; apgar; neonatal viabilitet;

  Sammanfattning : För cirka 2–16 % av dräktiga tikar uppstår dystoki, hos 60 % av dessa krävs kirurgiska åtgärder i form av kejsarsnitt. I den här studien beskrivs systematiskt hanteringen av dystokier som leder till kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhusets (UDS) Smådjursklinik. Under perioden sept-nov 2018 utfördes sex akuta kejsarsnitt vid UDS. LÄS MER