Sökning: "Newcomer"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Newcomer.

 1. 1. Hur bostadsfrågan ska lösas för de nyanlända : En uppsyn över de nyanländas bostadssituation

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Civan Sleman; [2020]
  Nyckelord :Newcomer; residential situation; demand; supply; need; Nyanlända; bostadssituation; efterfrågan; utbud; behov;

  Sammanfattning : Idag upplever Sverige en stor bostadsproblematik som påverkar både ursprungsbefolkningen och nyanlända. De senare påverkas i synnerhet på grund av gruppens svaga betalningsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Mottagande av utslussade nyanlända elever till engelskundervisning i det svenska skolsystemet från ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Trevor Hunter; [2019]
  Nyckelord :nyanlända elever; flerspråkighet; svenska som andraspråk; förberedelseklass;

  Sammanfattning : This study examines the reception of newcomer students into English classes in Swedish schools from a teaching perspective as well as the effects newcomer students have had on the teaching of English. It also asks if newcomer students have had access to the support measures recommended by The Swedish National Agency for Education (Skolverket). LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarperspektiv på arbetspraktik för nyanlända akademiker : konceptualisering av motivbilder och resultat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Kilstam; [2019]
  Nyckelord :Internship; Newcomer academics; Corporate Social Responsibility; Institutional theory; Employability; Arbetspraktik; Nyanlända akademiker; Corporate Social Responsibility; Institutionell teori; Anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av flyktingvågen 2015 inleddes en satsning som syftade till att underlätta integrationsprocessen samtidigt som det skulle effektivisera matchningen mellan kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden. Ett av de projekt som initierades inriktades på att förmedla praktikplatser till nyanlända akademiker med kompetens inom vissa bristområden. LÄS MER

 4. 4. This Land: A media analysis of Latinx representation in ‘woke’ advertising

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Solange Rubio Berdejo; [2019]
  Nyckelord :Latinx portrayals; semiotic analysis; woke advertising; postcolonial critique; alcohol advertising; United States culture wars;

  Sammanfattning : It seems as of late the most acclaimed advertising campaigns have found a formula to commodify the politically correct through what has come to be described as “woke advertising”. This winning strategy has won public appeal for connecting with an ever-evolving audience that is young, diverse and liberal. LÄS MER

 5. 5. Diving into Blue Carbon : A Review on Carbon Sequestration by Mangrove Forests, Seagrass Meadows and Salt Marshes, and Their Capacity to Act as Global Carbon Sinks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hugo George; [2019]
  Nyckelord :carbon sinks; coastal ecosystems; carbon sequestering; blue carbon; kolsänkor; kustbelägna ekosystem; kolfixering; blue carbon;

  Sammanfattning : During the last decade, the academic interest for Earth’s natural carbon sinks and their role concerning climate change has increased. Today, many scientists around the world are trying to calculate different ecosystem’s potential to sequester and store carbon dioxide from the atmosphere. LÄS MER