Sökning: "Newly graduated nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Newly graduated nurses.

 1. 1. Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andgren Ullberg; Kayoumars Moradibanyarani; [2021-03-30]
  Nyckelord :Hemsjukvård; Kvalitativ intervju; Nyutexaminerade sjuksköterskor; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvården utgör den största delen av Sveriges hälso-och sjukvård. Att arbeta inom hemsjukvården i ordinärt boende kommer med många utmaningar då sjuksköterskan måste anpassa sig till de olika förutsättningar som kommer med att vara i en annan persons hem. LÄS MER

 2. 2. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
  Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER

 3. 3. Grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter av palliativomvårdnad. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Dennis Leander-Pehrson; Amanda Feher; [2021]
  Nyckelord :Palliative care; undergraduate nurses; experiences; feelings; emotions; Palliativ vård; grundutbildad sjuksköterska; erfarenheter; känslor;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Feher A, Leander-Pehrson D.  The experiences of palliative care in newly graduated nurses. A literature review. Thesis in nursing, 15 credits. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskor och deras utveckling i yrkesrollen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Claudia Höglund; Maria Castillo; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Preceptorship; Professional competence; Simulation training; Praktik under handledning; Simulationsträning; Sjuksköterskeprofessionen; Yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: På vägen från novis till kompetent sjuksköterska finns det många faktorer som påverkartransitionen. Detta beror på att det finns ett tydligt glapp mellan teori och praktik förnyutexaminerade sjuksköterskor, vilket leder till att känslan av att vara redo inför denprofessionella yrkesrollen saknas när det efter examen är dags att börja arbeta somsjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans kompetens och dess påverkan på patientsäkerheten vid försämring av patientens tillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Andersson; Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Competence; deterioration; nurse’s role; nursing; patient safety; Försämring; kompetens; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter riskerar att försämras i sitt tillstånd på grund av olika faktorer. Sjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka, bedöma och initiera åtgärder för en patient som försämras i sitt tillstånd. Sjuksköterskans kompetens består av kunskap, färdigheter och erfarenheter. LÄS MER