Sökning: "Newly qualified nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Newly qualified nurses.

 1. 1. Vilka effekter har stödprogram på nyutexaminerade sjuksköterskor? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Irma Mehanovic; Carla Vagland; [2019]
  Nyckelord :Arbetssituation; Sjuksköterska; Stödprogram; Yrkeskompetens; Nyutexaminerad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur nyutexaminerade sjuksköterskor växer in i den professionella yrkesrollen och hur kompetensen utvecklas under de första året i yrkeslivet, är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Det har identifierats ett behov av stöd för de nyutexaminerade sjuksköterskorna för att underlätta övergången från utbildning till yrkeslivet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterska och novis : En litteraturöversikt om upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Louise Stoltz; [2018]
  Nyckelord :New graduate nurses; Novice nurse; Experience; Nyutexaminerad sjuksköterska; Novis sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en egen profession och det finns ett högt förtroende i samhället för den legitimerade sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskans yrkesroll framställs som komplex och mångdimensionell. LÄS MER

 3. 3. Klara, färdiga, jobba : Nyutexaminerade sjuksköterskors första steg i vårdandet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Ellen Ljungqvist; [2017]
  Nyckelord :Caring; literature review; newly qualified; nurse; role transition; unexperienced; Litteraturstudie; nyutexaminerad; oerfaren; rollövergång; sjuksköterska; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Erfarna sjuksköterskor upplever att nyutexaminerade sjuksköterskor har svårigheter att arbeta självständigt, hantera det höga arbetstempot, planera sitt arbete och delegering. Dock anser sjuksköterskestudenter att utbildningen förbereder dem för sjuksköterskerollen, samt att de är kompetenta nog att klara arbetet som sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Förväntningar och svårigheter för den nyutexaminerade sjuksköterskan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Abelin; Sara Axelsson - Schütt; [2016]
  Nyckelord :Expectations; Newly graduated; Nurse; Perceptions; Socialization; Transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergången från student till sjuksköterska har visat sig vara problematisk. Detta beror delvis på att det finns ett glapp mellan teori och praktik, dels att det finns skillnader i den sociala kulturen mellan högskola och yrkeslivet. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin första tid som yrkesverksam : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Victoria Gustafsson; Malin Holmberg; [2016]
  Nyckelord :experience; new graduate; nurses; transition; nyutexaminerade sjuksköterskor; upplevelse; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett mångfacetterat yrke och den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska är viktig. Det finns ett samband mellan en bra start i professionen och att de nyutexaminerade sjuksköterskorna stannar inom yrket. LÄS MER