Sökning: "News evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden News evaluation.

 1. 1. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 2. 2. Vilse i ett flöde av digital information : En metastudie om skolans roll i elevernas källkritiska utvecklingsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annie Svensson; Julia Malmqvist; [2023]
  Nyckelord :Critical thinking; civic education; civics education; citizenship education; credibility; critical thinking; fake news; information evaluation; information quality; media exposure; source criticism; source credibility;

  Sammanfattning : The curiosity for source criticism was something that sparked in us during our internships. We discovered that students, even at an early age, frequently use digital sources and social media to find information and news. LÄS MER

 3. 3. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source; consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER

 4. 4. På flykt - i en mer eller mindre fjärran värld : En komparativ innehållsanalys av Dagens Nyheters gestaltning av människor på flykt från Syrien och Ukraina

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Vilma Vikström; Emil Vikström; [2022]
  Nyckelord :Ukraine; Syria; agenda-setting theory; news evaluation theory; framing theory; comparative; qualitative content analysis;

  Sammanfattning : For the first time in almost 80 years, a war has broken out in Europe. On February 24 2022 Russia invaded Ukraine. Even though this in fact is the first big scale war in Europe since the Second World War ended in 1945, Europe has been part of the consequences of war on a more common occasion. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER