Sökning: "Newton"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Newton.

 1. 1. Trender i muskelstyrka och aerob kapacitet bland mönstrande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kim Jonsson Fredsson; André Tjärnberg; [2019]
  Nyckelord :Newton; watt; cykeltest; isokai; fysisk status; rekryteringsmyndigheten; kvinnor män;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att den aeroba kapaciteten i delar av den svenska befolkningen har försämrats under en längre tid. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de mönstrande ungdomarna för åren 2001, 2008 och 2018 följer samma nedåtgående trend när det gäller aerob kapacitet som tidigare forskning har visat för andra delar av befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Analyzing arterial blood flow by simulation of bifurcation trees

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematik

  Författare :Johan Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Arterial blood flow; Blood flow modelling; bifurcation tree; simulation; fixed-point iteration;

  Sammanfattning : The flow of blood in the human body is a very important component in un-derstanding a number of different ailments such as atherosclerosis and a falseaneurysm. In this thesis, we have utilized Poiseuille’s solution to Navier-Stokesequations with a Newtonian, incompressible fluid flowing laminar with zero ac-celeration in a pipe with non-flexible walls in order to study blood flow in anarterial tree. LÄS MER

 3. 3. Newton, vi har ett problem : En litteraturstudie om svårigheter med att förstå Newtons tredje lag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Malin Holmbom; Marcus Werneskog; [2019]
  Nyckelord :Newtons tredje lag; kraft; uppfattningar; svårigheter; förståelse;

  Sammanfattning : Ett stort antal studier har visat att samma vardagsuppfattningar om fysikfenomen är återkommande bland studenter i olika länder och på olika utbildningsnivåer. Newtons tredje lag är bland det mest utmanande att förstå i fysikens innehåll. LÄS MER

 4. 4. Non-linear Curve Fitting

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Farhad Morad; [2019]
  Nyckelord :Curve Fitting; Power-exponential function; Gauss-Newton algorithm; Levenberg-Marquardt algorithm; Linear and non-linear curve fitting; Kurvanpassning; Potens-exponential funktion; Gauss-Newton-algoritm; Levenberg-Marquardt-algoritm; Linjär och ickelinjär kurvanpassning;

  Sammanfattning : The work done in this thesis is to examine various methods for curve fitting. Linear least squares and non-linear least squares will be described and compared, and the Newton method, Gauss--Newton method and Levenberg--Marquardt method will be applied to example problems. .. LÄS MER

 5. 5. Architectural Footnotes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mathew Newton; [2018]
  Nyckelord :Architectural Footnotes; Bandhagen; Högdalen; Drinking fountain; Planting; Fences; Enclosure; Privatisation; Outsourcing; Participatory Planning; Deregulation;

  Sammanfattning : In this work I have been looking at three small everyday sites that can tell big and unexpected stories of how we live together. These sites appear unremarkable at first glance, but on a second look are filled with contradictions and conflicts of interest. LÄS MER