Sökning: "Nicholas Eklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicholas Eklund.

  1. 1. Inkludering vs. Exkludering: En undersökning av övergångsrättvisa och frihet

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Olle Tolke; Nicholas Eklund; [2020]
    Nyckelord :Övergångsrättvisa; inkluderande; exkluderande; frihet; Sydafrika; Sierra Leone; Burundi; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie av övergångsrättviseprocesserna i Sydafrika 1990–2005, Sierra Leone 1999-2014 och Burundi 2000-2015 utifrån dess inkluderande respektive exkluderande natur. Uppsatsen ämnar undersöka korrelationen mellan en inkluderande respektive exkluderande övergångsrättviseprocess och graden av frihet i landet. LÄS MER