Sökning: "Nicholas Minkkinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicholas Minkkinen.

  1. 1. Att vårda barn i behov av palliativ vård på sjukhusEtt sjuksköterskeperspektiv

    M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Moa Alfredsson; Nicholas Minkkinen; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER