Sökning: "Nick"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Nick.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 2. 2. The Impact of a Technological Shift on the R&D to Corporate Performance Relationship: A Case Study in the Automotive Industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nick Markvorsen; Álvaro Pérez Pacheco; [2021]
  Nyckelord :Technological shift; R D; research and development; firm performance; R D on future firm performance; innovation and future profitability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This paper aims to determine if the relationship between R&D and future firm performance changes once there is a shift in technology. Methodology: Econometric inference, Pooled OLS, hypothesis testing. Empirical foundation: Sample set comprised of companies within the automotive industry between 2001 and 2016. LÄS MER

 3. 3. När De två bröderna har befriats upphör tiden. : En analys av en rysk fantasy-berättelse i förhållande till Campbells monomyt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Monomyth; The hero`s journey; Joseph Cambell; Diamond sword wooden sword; The keeper of the swords; The guardian of the swords; Monomyten; Hjältens resa; Joseph Campbell; Nick Perumov; Diamantsvärdet och träsvärdet del 1 och 2; Svärdens väktare;

  Sammanfattning : This study has conducted an analysis of how the monomyth has appeared in the fantasy story Diamond sword wooden sword part 1 and 2 by Nick Perumov. The study has confirmed that the story structure of the monomyth can be detected within several different characters progression. LÄS MER

 4. 4. Matematikappars effekt på lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Nick Holk; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :appar; elevers lärande; matematik; matematikappar; matematikundervisning;

  Sammanfattning : I dagens skola är matematikappar ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka matematikappars påverkan på elevers lärande imatematik. LÄS MER

 5. 5. Röst och representation på TV : En kvantitativ innehållsanalys av vems röst som representeras när och hur länge, kopplat till vilket inslag, i TV4s Nyhetsmorgon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Hahrs; [2021]
  Nyckelord :TV4; Nyhetsmorgon; röst; representation; gäst;

  Sammanfattning : Is there a difference between whose voice is represented in individual elements in TV4’s morning show Nyhetsmorgon? This study aims to map out whose voice is represented in what segment of the show. To have a voice is an important building block in a modern democratic society. LÄS MER