Sökning: "Nick"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Nick.

 1. 1. Det är roligt att ta selfies : En kvantitativ studie om Facebook-användares användande av selfies

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Andersson; Evelina Utter; [2019]
  Nyckelord :Selfies; användande; posering; sociala plattformar; sociala faktorer;

  Sammanfattning : I denna uppsats ville vi ur ett användarperspektiv se hur selfien används. Syftet blev därmed att undersöka hur Facebook-användare definierar och använder selfies. Vi ville även se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ålder, kön och utbildning. LÄS MER

 2. 2. Religionsfilosofins uppgift i en senmodern, mångreligiös och pluralistisk värld

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennifer Schulze; [2019]
  Nyckelord :philosophy of religion; religion; philosophy; world-view; multi-religious; pluralistic;

  Sammanfattning : We live in a so-called late-modern age where religion and various world-views are something one must relate to in society, no matter what one thinks of that and wherever one lives in the world. This statement applies not least if we are to be able to live in consensus with each other and if we want a world with fewer conflicts, which I, without any evidence, claim that the majority of the world´s population wants. LÄS MER

 3. 3. Dehumanisation of asylum seekers : Case study of the Nauru Files

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Lundin; [2019]
  Nyckelord :Dehumanisation; asylum seekers; refugees; migration; Australia; politics; Nauru; offshore processing;

  Sammanfattning : In October 2016 the newspaper the Guardian published an interactive database online with classified incident reports from an Australian overseas asylum seeker processing centre on the island republic of Nauru. The incident reports describe events that occurred within the Nauru Regional Processing Centre and this collection of over 2000 documents were given the name of “Nauru Files”. LÄS MER

 4. 4. Det ”riskabla” näringsämnet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; diskurs; förpackningsdesign; hälsa; Nick s; patologisering; semiotik;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka samt problematisera hur företaget Nick’s medierar hälsa genom deras förpackningsdesign. Detta analyseras utifrån tre förpackningar och tre instagrambilder av företagets produkter. Analysen av materialet utförs i två steg. LÄS MER

 5. 5. The Selectiveness of Nick Carraway : The Unreliable Narrator in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Windy Daniel; [2019]
  Nyckelord :Reliability; narratology; selectiveness; concealment; censorship; memory; drunkenness;

  Sammanfattning : Many scholars have argued back and forth regarding the reliability of the narrator Nick Carraway in F. Scott Fitzgerald’s most well-known novel The Great Gatsby. Nick’s attention to detail in his narrative is the element due to which many scholars argue in favour of his reliability. One of these scholars is Wayne C. LÄS MER