Sökning: "Nick"

Visar resultat 11 - 15 av 60 uppsatser innehållade ordet Nick.

 1. 11. Spelet Cave Generation : En Studie Om Procedurell Generering i 2D-Plattformsspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nick Johannesson; Simon Kevin; [2018]
  Nyckelord :Procedural Content Generation; Game Design; Level Design; Platforming Games; Video Games; Computer Games; Procedurell Generering; Speldesign; Nivå-design; Plattformsspel; Tv-spel; Datorspel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika designval inom datorspel för att skapa intressanta och varierade nivåer som kan tilltala både erfarna spelare och nybörjare inom en av de populäraste fritidsaktiviterna i världen. Att designa en nivå i ett spel är en tidskrävande process, och ett sätt att korta ner på detta arbete är att låta en dator skapa nivåer efter specifika instruktioner, genom en process som kallas för procedurell generering. LÄS MER

 2. 12. Varför tar Sveriges läkare emot så få patienter? : Tre empiriska studier om läkare som har svaga eller inga gränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nick Antti; Jonathan Köhler; [2017]
  Nyckelord :Läkarbrist; stafettläkare; hälso- och sjukvård; landsting; administration; New Public Management; styrning; effektivitet; kultur; belöningssystem; arbetstillfredsställelse; mål; återkoppling; utmattning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explicate and explain deficiencies in the health care system in Sweden, leading to inefficiency amongst the medical doctors. The health care system is mostly financed by the public (i.e., taxes). LÄS MER

 3. 13. Löftet om en folkomröstning : En studie om medial policypåverkan i Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Storbritannien har alltid haft en ambivalent hållning till EU och det europeiska integrationsprojektet. I maj 2010 tillträder den konservative David Cameron som premiärminister tillsammans med den liberaldemokratiske Nick Clegg. LÄS MER

 4. 14. Rattling Society´s Cage in The Great Gatsby : A Marxist Analysis of Character motivation in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Björn Brox; [2017]
  Nyckelord :Gatsby; Nick; Great Gatsby; Marxist; Marxism;

  Sammanfattning : The Great Gatsby är en berömd roman som först publicerades år 1926 och skrevs av F. Scott Fitzgerald. Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. Detta gör det lättare att analysera texten från ett Marxistiskt perspektiv trots att marxism aldrig nämns i romanen. LÄS MER

 5. 15. We Need to Talk About Nick : Sexual Divergence, Characterization and the Hardcover Closet in F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Bill Danielsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Criticism of F. Scott Fitzgerald’s, The Great Gatsby (1925) is often focused around its already evident focal points, such as its critique of capitalism, excess and greed. Therefore, this essay focuses on and discusses instances in The Great Gatsby of sexual divergence and homoeroticism. LÄS MER