Sökning: "Nick"

Visar resultat 16 - 20 av 60 uppsatser innehållade ordet Nick.

 1. 16. Sociala träd : en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Alenvall; Hanna Löfstrand; [2017]
  Nyckelord :allé; blandallé; föryngring; komposition; succession;

  Sammanfattning : Alléer har en flerhundraårig historia i Sverige och är ett viktigt formelement i landskapsarkitekturen. Alléer utgör även en betydande del av de urbana trädbestånden och många städer arbetar för att öka artdiversiteten i dessa trädbestånd. LÄS MER

 2. 17. The Struggle to be Honest in a Corrupt World : Narration and Relations in The Great Gatsby

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Oskar Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although many attempts have been made on determining the trustworthiness of the narrator in The Great Gatsby, I would like to argue that there is more to say on that matter. Critics like Gary Scrimegeour and Colin Cass claim that the narrator Nick Carraway is hypocrisy embodied. LÄS MER

 3. 18. Kväveoxidreducering med avgasåterföring eller selektiv katalytisk reduktion : En jämförande fallstudie med fokus på ekonomi och emissioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Nick Neset; Patrik Lundgren; [2017]
  Nyckelord :EGR; SCR; NOx; NECA; exhaust gas amount; economy; environment; emissions; EGR; SCR; NOx; NECA; rökgasmängd; ekonomi; miljö; emissioner;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker hur två marina system för rening av kväveoxider från rökgaser, EGR samt SCR, presterar med avseende på emissioner och ekonomi. En vanligt förekommande tvåtakt dieselmotor valdes att teoretiskt utrustas med respektive system där ett beräkningsprogram, CEAS, kunde användas för att genomföra beräkningar efter valda driftsförhållanden och därmed få ut relevant data. LÄS MER

 4. 19. Specialistsjuksköterskans motivation och arbetstillfredsställelse : Konsekvenser för den utsatta Intensivvårdspatienten

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Nick Kugel; Lisa Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Intensive care; specialist nurses; patient safety; competence; motivation; job satisfaction; Intensivvård; specialistsjuksköterskor; patientsäkerhet; kompetens; motivation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är brist på specialistsjuksköterskor i Sverige vilket leder till svårare arbetsförhållanden och tyngre arbetsbörda för de befintliga specialistsjuksköterskorna på Sveriges intensivvårdsavdelningar. Forskning visar att lägre bemanning är associerat med fler vårdskador och högre patientdödlighet inom intensivvård. LÄS MER

 5. 20. Betongfeeling. En studie av Nationalteaterns dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Karlsson; [2016-06-30]
  Nyckelord :Nationalteatern; svensk teater; litteratursociologi; arbetarlitteratur; Swedish drama; working-class literature; sociology of literature;

  Sammanfattning : This thesis examines how five selected dramas by Nationalteatern relates to Swedish working-class literature, but the text also serves the purpose of emphasizing the fact that Nationalteatern should be more recognized in the comparative literature sphere. Building on sociology of literature, the analysis shows that motifs such as strike, class and injustice appear in the dramas of Nationalteatern Krogen (1970), Nick Carter – dubbelagent (1970), Sune – får jag knäppa din blazer? (1971), Barn i Betong (1971) and Speedy Gonzalez I (1973). LÄS MER