Sökning: "Nick"

Visar resultat 21 - 25 av 60 uppsatser innehållade ordet Nick.

 1. 21. Den konstgjorda konstnären. Om betydelsen i robotskapade bilder.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Oliver Nordh; [2016-04-05]
  Nyckelord :artificial intelligence; robot art; neural networks; deep dream; artistic style;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the meaning of pictures created by means of artificial intelligence. Using the methods stated in Vilém Flusser’s ”Towards a philosophy of photography”, I peruse two pictures created by artificial neural network algorithms. LÄS MER

 2. 22. Simulation driven design of timber bolster in fibre composite

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Marcus Ribbenstedt; Nick Salvati; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary objective of this thesis is to investigate a simulation and optimisation based methodology using fibre composite materials to lower the weight of timber bolsters. The timber bolsters secure the timber from falling off the truck during loading and transport. LÄS MER

 3. 23. "I'm the bitch who makes you a man" : En studie av genus och heteronormativ tvåsamhet i Gone Girl

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Elin Högye; [2016]
  Nyckelord :Gone Girl; Gillian Flynn; heteronormen; den heterosexuella matrisen; genusvetenskap; feminism och kriminalromanen; deckare; performansteori;

  Sammanfattning : Gone Girlär den bästsäljande romanen av Gillian Flynn. Trots försäljningssiffrorna så har inte mottagandet varit genomgående positivt. I denna studie analyseras Gone Girl på de nivåer som sträcker sig utanför deckarens ramar. LÄS MER

 4. 24. Valuation Effects of LBO Announcements on Target Rivals: An Event Study of European Leveraged Buyouts between 2010 and 2016

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Burtscher; Nick Christie; [2016]
  Nyckelord :private equity; leveraged buyout; LBO; competitors; rivals; announcement effects; event study; abnormal returns; Business and Economics;

  Sammanfattning : The primary goal of this thesis is to determine whether leveraged buyouts perceptibly affect the stock prices of core competitors of the LBO target. Through the use of an original, meticulously constructed data set, the study aims to augment the scarce and discordant extant literature on the subject. LÄS MER

 5. 25. Modersmål & studiehandledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Nick Jalilvand; [2016]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; inlärning; pedagogik; utbildning; och tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva om ämnet modersmålsundervisning och dess betydelse för inlärning i övriga ämnen. Min tes är att modersmålsundervisningen är mycket betydelsefull för elevens inlärning även i övriga ämnen. LÄS MER