Sökning: "Nick"

Visar resultat 6 - 10 av 67 uppsatser innehållade ordet Nick.

 1. 6. Det ”riskabla” näringsämnet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; diskurs; förpackningsdesign; hälsa; Nick s; patologisering; semiotik;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka samt problematisera hur företaget Nick’s medierar hälsa genom deras förpackningsdesign. Detta analyseras utifrån tre förpackningar och tre instagrambilder av företagets produkter. Analysen av materialet utförs i två steg. LÄS MER

 2. 7. The Selectiveness of Nick Carraway : The Unreliable Narrator in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Windy Daniel; [2019]
  Nyckelord :Reliability; narratology; selectiveness; concealment; censorship; memory; drunkenness;

  Sammanfattning : Many scholars have argued back and forth regarding the reliability of the narrator Nick Carraway in F. Scott Fitzgerald’s most well-known novel The Great Gatsby. Nick’s attention to detail in his narrative is the element due to which many scholars argue in favour of his reliability. One of these scholars is Wayne C. LÄS MER

 3. 8. Evaluating the Effects of Pre-Attentive Processing on Player Performance and Perception in Platform Video Games

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oskar Warnhag; Nick Wedzinga; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Swedish Iron Law of Oligarchy : Swedish social networks and strategical positions in Russia, the transitional period of 1991-1994

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Mattias Alvarsson; [2019]
  Nyckelord :Sweden; power; social network analysis; qualitative; flex net; power position; iron law of oligarchy; power law; business; military; government; Sverige; makt; social nätverksanalys; kvalitativ; flex net; maktposition; oligarkins järnlag; potenslag; näringslivet; militär; staten; politiker;

  Sammanfattning : This study examines the configurations of power positions in the perspective of social networks in the context of Sweden and Swedish actors around the initiation of privatization in Russia 1991-1994. The study aims to increase the knowledge on the subject of power and social networks through the use of a combination of theoretical concept, taking off in Janine Wedel’s flex net. LÄS MER

 5. 10. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olof Olterman Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :barn; lekparker; utemiljöer; Uppsala; växtmaterial;

  Sammanfattning : Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. LÄS MER