Sökning: "Nickel"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet Nickel.

 1. 1. Ab inito calculation of the formation energy of the sigma phases at 1000 Kelvin : With a five sublattice model for the ternary Iron-Chromium-Nickel system

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Fabian Mathias Veid; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project investigates the σ-phase formation energy at 1000 Kelvin using Exact Muffin TIn Orbital (EMTO) method and considers the disordered local moment approach to handle the paramagnetism in a self-consistent manner. The sigma phase is detrimental and causes embrittlement when it occurs primarily in stainless steel and superalloys with Iron (Fe) and Chromium (Cr), which is why it is necessary to understand it better and therefore avoid it. LÄS MER

 2. 2. Ersättning av kalciumhydroxidtill natriumhydroxid vidbehandling av processvatten frånbetningsprocess : För effektivisering av befintlig vattenreningsprocess

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Oskar Pålsson; [2022]
  Nyckelord :Chemical water purification; sodium hydroxide; calcium hydroxide; sand filtration; activated carbon filtration; ion exchange filtration; Kemisk vattenrening; natriumhydroxid; kalciumhydroxid; sandfiltrering; aktiv kolfiltrering; jonbytarfiltrering;

  Sammanfattning : Arbetet studerade skillnaderna mellan en användning av kalciumhydroxid samtnatriumhydroxid som pH-reglerande kemikalie i en kemisk vattenreningsanläggning.Samt dess påverkan på filtreringssteg som sandfilter, aktivkol filtrering samt jonbytarfiltrering. LÄS MER

 3. 3. Nanoscale characterisation of model Ni-Mo catalyst active phases

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Jonas Elmroth Nordlander; [2022]
  Nyckelord :Ni-Mo catalysts; Hydrodeoxygenation; TEM; PXRD; Materials chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : An important stepping stone in transitioning from a fossil-fuel based transportation system is the production of bio-fuels such as bio-oils. For bio-oils to be commercially viable, catalytic upgrading via hydrodeoxygenation is required, typically using Ni-Mo oxide or sulfide catalysts. LÄS MER

 4. 4. Phase and Interface Design in Potential Earth-Abundant Multi-Component Photocatalysts

  L3-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :David Llorens Rauret; [2022]
  Nyckelord :Facet control; in-situ TEM; nanoparticle heterostructures; phase transformation; transition metal phosphides; inorganic nanomaterials; Chemistry;

  Sammanfattning : Transition metal phosphides are low-cost, earth-abundant semiconductors with promising properties for photocatalysis, including water-splitting. When combined with other semiconductors or noble metals in nanoparticles, their photocatalytic performance can be drastically enhanced. LÄS MER

 5. 5. Electrochemical corrosion analysis of nickel-based superalloys

  Master-uppsats, KTH/Yt- och korrosionsvetenskap

  Författare :Robin Gonzalez; [2022]
  Nyckelord :Electrochemistry; corrosion; nickel; polarization; EIS; Elektrokemi; korrosion; nickel; polarisation; EIS;

  Sammanfattning : Elektrokemisk korrosionsanalys av legeringar är en essentiell del av den större materialanalysen som måste utföras när en legerings lämplighet för en viss applikation evalueras. Nickelbaserade legeringar är kända för sin utmärkta korrosionsresistans, och de Ni-Cr-Mo-baserade legeringarna 59, 625, och 718 är också så kallade superlegeringar. LÄS MER