Sökning: "Nicklas Åkerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicklas Åkerström.

  1. 1. ATT TALA MEDIERNAS SPRÅK – Hur svenska politiker utformar och anpassar sin kommunikation efter medielogiken

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Kimberly Åkerström; [2016-09-08]
    Nyckelord :Medialisering; medielogik; politisk kommunikation;

    Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 30 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt 2016Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SvenssonSidantal: 73Antal ord: 27 063Nyckelord: Medialisering, medielogik, politisk kommunikation.Syfte: Att undersöka vilka tecken på anpassning till medielogik som förekommer i politiska debatter samt om det finns skillnader i hur olika partier förhåller sig till mediernas logik i sin kommunikation. LÄS MER