Sökning: "Nicklas Augustsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicklas Augustsson.

  1. 1. Beslutsprocesser under företagsetableringen – En studie av tre tjänsteföretag

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Susanne Augustsson; Nicklas Petersson; [2010]
    Nyckelord :Beslutsprocesser; etableringsprocesser; causation; effectuation ; Fristående kurs;

    Sammanfattning : Titel: Beslutsprocesser under företagsetableringen - En studie av tre tjänsteföretag. Författare: Susanne Augustsson och Nicklas Petersson Handledare: Henrick Gyllberg och Björn Ljunggren Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng. LÄS MER