Sökning: "Nicklas Forslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nicklas Forslund.

 1. 1. Tolv år av professionalisering : En kvalitativ studie av Sverigedemokraternas professionalisering av valaffischer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Dahlberg; Elsa Forslund; [2019]
  Nyckelord :Campaign poster; political communication; professionalization; Sverigedemokraterna; Election campaigns; Valaffisch; politisk kommunikation; professionalisering; Sverigedemokraterna; valkampanj;

  Sammanfattning : Valaffischer är ett gammalt traditionellt medium för politiska partier att nå ut med sin kommunikation med. Men trots de nya tillvägagångssätten att nå ut med sin kommunikation tack vare digitaliseringen, är valaffischer fortfarande ett aktuellt medium trots att de har använts under så pass lång tid. LÄS MER

 2. 2. Tolv år av professionalisering : En kvalitativ studie av Sverigedemokraternas professionalisering av valaffischer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Anna Dahlberg; Elsa Forslund; [2019]
  Nyckelord :Campaign poster; political communication; professionalization; Sverigedemokraterna; Election campaigns; Valaffisch; politisk kommunikation; professionalisering; Sverigedemokraterna; valkampanj;

  Sammanfattning : Valaffischer är ett gammalt traditionellt medium för politiska partier att nå ut med sin kommunikation med. Men trots de nya tillvägagångssätten att nå ut med sin kommunikation tack vare digitaliseringen, är valaffischer fortfarande ett aktuellt medium trots att de har använts under så pass lång tid. LÄS MER