Sökning: "Nicklas Martin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nicklas Martin.

 1. 1. Blame games – en studie av ansvarsfrågan i fallet med Etiopiensvenskarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabella Wising; Ulrika Tauberman; [2012-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Blame games – en studie av ansvarsfrågan i fallet med EtiopiensvenskarnaFörfattare: Isabella Wising och Ulrika TaubermanUppdragsgivare: JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2012Handledare: Nicklas HåkanssonSidantal: 59Antal ord: 19 886Syfte: Att undersöka hur blame games konstruerades i svenska dagstidningars bevakning av fallet med ”Etiopiensvenskarna” (Martin Schibbye och Johan Persson) under perioden 1 juli – 31 mars 2012.Metod: Kvalitativ textanalys enligt ECA (Ethnographic Content Analysis). LÄS MER

 2. 2. Media and the Muslims : A thesis on media framing & priming in Argentina

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Martin Ahlin; Nicklas Carler; [2011]
  Nyckelord :Muslims; Islam. Media; Framing; Priming;

  Sammanfattning : All over the western world, media are giving Muslims the role as scapegoats for everything that is wrong with society. Through grave generalizations as well as alleged connections between Islam and terrorism, social categorizations are established in which Muslims become the ‘others’. LÄS MER