Sökning: "Niclas Bohman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Niclas Bohman.

 1. 1. The Effects of Peripheral Use on Video Game Play

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Niclas Bohman; Kimberly Stinson; [2014]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Video Games; User Interface; Input Devices; Människa-datorinteraktion; Tv-spel; Användargränssnitt; Spelkontroller;

  Sammanfattning : Fourteen volunteers were asked to participate in an experiment, along with answering a survey, toevaluate the performance of three peripherals: the Xbox 360 Wired Controller, a keyboard, and theRock Band Fender Stratocaster Wired Guitar Controller. The participants played a prototype madein Unity, and their accuracy scores were analyzed in R using ANOVA. LÄS MER

 2. 2. Vad är misslyckande? : Vikten av noggranna definitioner vid undersökningar av misslyckandegraden hos joint ventures

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Bohman; Niclas Broman; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER