Sökning: "Niclas During"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Niclas During.

 1. 1. Att använda minnet av en kung : Historiebruk kring Gustav III

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2019]
  Nyckelord :Gustav III; historiebruk; historiekultur; Oscar Levertin; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : The aim of this master's dissertation is to examine the use of history in relation to Gustav III (1746-1792). A notable historic figure in Swedens history who ruled as king from 1771 until he was murdered in 1792. LÄS MER

 2. 2. När det maskinella ersätter det mänskliga : Digitaliseringens effekter på Försäkringskassan i Borås stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Niclas Rashid; Shend Grajqevci; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; e-förvaltning; försäkringskassan; tjänstemän; offentlig myndighet; automatiserade system; Borås; verksamhetsförändring;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett nytt fenomen och introducerades in till offentliga myndigheter vid 1970-talet. Med digitaliserade system kan de offentliga myndigheterna reformera sig till en mer effektiv, och komplett myndighet. De kan då utföra sina uppgifter med högre kvalité och kortare tidsintervaller. LÄS MER

 3. 3. Market value and patent quality : A panel study of Swedish firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Jävervall; Wilhelm Wass; [2019]
  Nyckelord :Patents; Market valuation; Composite index; Value indicators;

  Sammanfattning : We explore the relationship between the stock market value of firms and patent quality using a recently developed composite index measure. The study is conducted on 137 firms during 1991-2015, which provides 914 unique firm year observations. LÄS MER

 4. 4. DIPLAKUSIS HOS YRKESMUSIKER, BAKOMLIGGANDE ORSAKER & PREVENTION - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Suzi Sadek; Niclas Lundqvist; [2018-09-19]
  Nyckelord :Diplacusis; Noise Musicians; Interviews Musicians;

  Sammanfattning : Purpose: To examine the causes of diplacusis in professional musicians, and to examine to what extent diplacusis exits. Another purpose was to examine which preventive measures that are taken for the risk group of diplacusis.Method: Our study is a descriptive literature review. LÄS MER

 5. 5. Does education play a significant role in electric vehicle adoption rates in Sweden?”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Malmhagen; [2018]
  Nyckelord :Battery Electric Vehicles; Adoption; Sweden; Education; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines if education as a channel for environmental awareness affects battery electric vehicle (BEV) adoption in Sweden. It discusses how the pollution from internal combustion engine vehicles (ICEV) lead to economic cost both to governments as well as citizens. LÄS MER