Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mirko Vicentijevic; Niclas Fingren; [2020-02-28]
    Nyckelord :Digitalisering; automatisering; redovisningskonsult; rådgivning; effektivitet och tillgänglighet.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringens frammarsch går rekordartat framåt vilket inte barapåverkar individer utan även yrken. Från 40-talet till dagens samhälle har datorer utvecklatsoch automatiserat människors arbete. På grund av digitaliseringen harredovisningskonsulternas yrke förutspåtts försvinna. LÄS MER