Sökning: "Niclas Lindgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Niclas Lindgren.

 1. 1. ERFARENHETER FRÅN ARBETSTERAPEUTISK BEHANDLING FÖR PERSONER MED UTMATTNINGSSYNDROM – KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Backe; Niclas Lindgren; [2020-07-24]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; intervjustudie; stressrelaterad ohälsa; utmattning;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom till följd av psykisk ohälsa är ett stort växande problem i dagens samhälle, vilket bidrar till sjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa. Denna patientgrupp förblir ofta i lång rehabilitering. LÄS MER

 2. 2. Utopi eller dystopi? : Föreställningar kring artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jessica Hörnsten; Niclas Lindgren; Simon Skidmore; [2019]
  Nyckelord :Informatik; ai; artificiell intelligens; teknologiska föreställningar;

  Sammanfattning : This report is an investigation of the technological frames of Twitter users, regarding the phenomenon Artificial Intelligence. Tweets were collected as data and emotions were extracted through sentiment analysis. These emotions regarding AI were categorized using genre theory, more specifically Rob Klings (1994) genre conventions. LÄS MER

 3. 3. Abnorm avkastning på kort och lång sikt vid nyemission : En studie av riktade emissioner och företrädesemissioner på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindgren; Niclas Thell; [2018]
  Nyckelord :Företrädesemission; riktad emission; abnorm avkastning; eventstudie; Calendar Time Portfolio Approach; Pecking Order Theory; Signalteori;

  Sammanfattning : När ett bolag tar in kapital genom en emission kan de antingen använda sig av en riktademissionen eller av en företrädesemission. Tidigare forskning har visat att bolag har ennegativ aktieutveckling efter en nyemission. LÄS MER

 4. 4. En minskande ekonomi och befolkning : En granskning av Gislaveds kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Joel Lidholm; [2015]
  Nyckelord :Tillväxtpolitik; lokal anpassningspolitik; turism; pendling; shift-share-analys.;

  Sammanfattning : Många mindre kommuner i Sverige minskar i befolkning. Detta är inte enbart en trend i Sverige utan det är en stor global trend. Gislaved som ligger i sydvästra Småland är en av alla kommuner som minskar i befolkning och som har drabbats av en allt högre arbetslöshet. LÄS MER