Sökning: "Niclas Sjöholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niclas Sjöholm.

  1. 1. Välj rätt känd profil : En studie inriktad på kapitalvarubranschen. Företagens användning av marknadsföringsmetoden Celebrity endorsement, tillsammans med kundernas uppfattning.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Niclas Wikström; Daniel Sjöholm; [2014]
    Nyckelord :Celebrity endorsement; known profile; the capital goods industry luminary; emotional connection.; Celebrity endorsement; känd profil; kapitalvarubranschen; celebritet; emotionell.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER