Sökning: "Niclas Svelander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niclas Svelander.

  1. 1. KONKURRENS OM KOMPETENS INOM DATA/IT. : Vad civilingengörsstudenter i interaktion och design söker efter hos framtida arbetsgivare.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Pierre Kemi; Niclas Svelander; [2017]
    Nyckelord :Employer branding; arbetstillfredsställelse; Data it; organisationskultur; jämställdhet; pedagogik.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utreda vad studenter på Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design på Umeå universitet söker efter hos framtida arbetsgivare. Detta för att kunna synliggöra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för företag som är i behov av deras kompetens. LÄS MER