Sökning: "Niclas Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Niclas Svensson.

 1. 1. Förutsättningar för implementation av IoT-teknologi - En fallstudie om organisatoriska och tekniska förutsättningar vid implementation av IoT-teknologi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ludvig Holmgren; Niclas Svensson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of things; Big data; Organisatoriska förutsättningar; Tekniska förutsättningar;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) has expanded radically in recent years. The combination ofcloud technology and IoT technology has opened up new business opportunities fororganizations, especially in the manufacturing industry. At the same rate as the number ofIoT components increases, heterogeneity and complexity of data also increase. LÄS MER

 2. 2. Innovating with sensors : A micro-level perspective investigating how IoT solutions affect work practices

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jesper Svensson; Niclas Carlén; August Forsman; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Sensors; Process innovation;

  Sammanfattning : The Internet of Things is increasingly becoming an essential factor for organisational success. This study focuses on a micro level perspective how sensor-based IoT systems address process information requirements in organisations. LÄS MER

 3. 3. Defining and Identifying Legacy Code in Software, A case study developing 3D visual camera surveillance software

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Niclas Svensson; [2018]
  Nyckelord :legacy code; software development; legacy system;

  Sammanfattning : Legacykod är något som är svårt för utvecklare att förhindra. Medan det finns mycket forskning kring att motarbeta legacykod och förnya legacysystem som använder utdaterade teknologier och designer, så har inte mycket fokus lagts på hur legacykod kan identifieras i sitt tidigaste skede. LÄS MER

 4. 4. Enhetlighet i Helsingborgs stads arbete med offentlig kontroll av livsmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Niclas Svensson; [2015]
  Nyckelord :food safety; uniformly; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Food safety is a key component in securing people's health and environment in today's society. Within the European Union there are mutual laws regulating the food safety which are to be implemented uniformly in all member states. LÄS MER

 5. 5. "De firade med en öl" : En jämförelse av Dagens Nyhetersoch Aftonbladets rapportering om defängslade journalisterna i Etiopien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magnus Svensson; Niclas Liljenby; [2014]
  Nyckelord :Martin Schibbye; Johan Persson; Etiopien; Ogadenregionen; Dagens Nyheter; Aftonbladet; tabloidisering; nyhetsvärdering; medielogik; skillnader i rapportering; kvalitativ textanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra hur Dagens Nyheter respektive Aftonbladet rapporterade om de fängslade svenska journalisterna i Etiopien. Martin Schibbye och Johan Persson greps den 1 juli 2011 i Ogadenregionen i östra Etiopien efter att illegalt ha tagit sig in i landet med hjälp av den terrorstämplade gerillan ONLF. LÄS MER