Sökning: "Nico Rönnberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nico Rönnberg.

 1. 1. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – en postkorporativ kvarleva eller en kvasistatlig hybrid? : En undersökning av SKL:s roll och inflytande i två politiska beslutsprocesser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nico Rönnberg; [2019]
  Nyckelord :corporatism; pluralism; role; influence; local government associations; interest groups; multi-level governance; SALAR;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the role and the influence of the Swedish local government association, SALAR, which is an interest group representing all of the Swedish local authorities and regions. As a result of a change in exercising public power from government to multi-level governance that has reinforced subnational level, including local authorities and regions, SALAR is today a significant actor. LÄS MER

 2. 2. Hur implementerar man näringspolitik? : Norrköpings kommun och etablering av företagsverksamhet i två fallstudier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nico Rönnberg; [2017]
  Nyckelord :public administration; public steering; implementation; industrial policy; business sector;

  Sammanfattning : This Bachelor Thesis reviews how to implement Industrial Policy in the municipality of Norrköping and how the public administration encourages the establishment of companies i Norrköping. Further more, the thesis investigates which arrangements Norrköping does when the competition be-tween different municipalities is strong. LÄS MER