Sökning: "Nicolai Phan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicolai Phan.

  1. 1. Allmän barnvaccination mot humant papillomvirus för flickor, en cost- benefit analys.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Olof Lindgren; Nicolai Phan; [2013-10-29]
    Nyckelord :Cost- benefit analysis; Humant papillomvirus; Hälsoekonomi; Livmodershalscancer; Vaccination; Cost-benefit analysis; Human papilloma virus; Health Economics; Cervical cancer; Vaccination;

    Sammanfattning : Introduktion: Varje år drabbas cirka 450 kvinnor i Sverige av livmodershalscancer, ungefär 200 avlider och flera tusen opereras på grund av cellförändringar i livmoderhalsen. Livsmoderhalscancer orsakas till största del av HPV- infektioner, detta medför kostnader för samhället. LÄS MER