Sökning: "Nicolaj Josefsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicolaj Josefsson.

  1. 1. Didaktiska val i ett mångreligiöst klassrum

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Nicolaj Josefsson; Elias Karlströmer; [2020]
    Nyckelord :Religious education; Secondary education; Pupil; student; Believes; Secular;

    Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi samlat forskningsartiklar för att besvara våra frågor kring det mångreligiösa klassrummet i ett sekulärt land som Sverige. Vi har även sökt forskningsartiklar för att se vilka didaktiska utmaningar det kan finnas i ett mångreligiöst klassrum och vilka didaktiska redskap en religionslärare kan använda sig av för att arbeta inkluderande. LÄS MER