Sökning: "Nicolas Arriagada"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nicolas Arriagada.

 1. 1. In Concert at The Interior Cluster : A qualitative analysis of Interaction and the space between Conventions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marcus Alexisson; Nicolas Arriagada; [2022]
  Nyckelord :Clusters; Social structures; Spatial proximity; Non-spatial proximity; Networks; Relations; Collaboration; Trust and Business Development.;

  Sammanfattning : Purpose: A central ambition and purpose of the the thesis is to shed light on the social capital within the cluster and how it contributes to the creation of networks, in what turned out to be intertwined relationships between micro-foundations and social structures. Methodology/approach: This research paper used qualitative research methods, more specifically 10 semi-structured interviews were conducted and one mini focus group. LÄS MER

 2. 2. Restaurangbranschen under hot av en pandemi - Är ledningen redo? : En kvalitativ studie om Corona krisen i Malmö och dess påverkan på restaurangbranschen och dess ledning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Carl Gustafsson; Nicolas Arriagada; Jonas Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; ledning; ledarskap; ledarskap under kris; kommunikation; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ledarskapet inom restauranger i Malmö har använt sig av krishantering före och under Corona krisen. Metod:Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex olika respondenter inom ledningen från olika restauranger i Malmö Kommun. LÄS MER