Sökning: "Nicolas Johansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nicolas Johansson.

 1. 1. Att förneka en kris - Spiralmodell med 5 faser applicerad på Venezuela åren 2013-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Forsberg; Caroline Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; FN; Mänskliga rättigheter; Spiralmodell; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är nu 3 miljoner människor som flytt från Venezuela. Detta är till följd av den stora bristen på mat och medicin samt en hyperinflation som gjort att en vanlig lön förlorat sitt värde. Venezuela var tidigare ett av de rikaste länderna i regionen tack vare sina stora oljereserver. LÄS MER

 2. 2. Apor i fruktdisken!: eller påverkan av icke-musikaliska ljud inom detaljhandeln

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nicolas Johansson; Daniel Stånggren; [2009]
  Nyckelord :In-store marketing; non-musical sound;

  Sammanfattning : Retail marketing is a field with many different enbranchements. Some of these can be considered relatively well explored, while the lack of knowledge concerning others is almost total. For example, the existing knowledge regardng the possible impact that non-musical sound can have on the customer can be considered non-existent. LÄS MER

 3. 3. Information System Effects on Organizations Balanced Scorecard work

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nicolas Leon Uriarte; Olof Johansson; [2008]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Software; Executive Strategy Manager; DSS; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Background: It has long been argued that decision support systems are used to simplify and support businesses. The creators of the Balanced Scorecard, Kaplan and Norton, have developed their own software application to facilitate and create a support to organizational strategy work. LÄS MER

 4. 4. Joachim Nicolas Eggert och hans symfonier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Kenneth Johansson; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract saknas.... LÄS MER