Sökning: "Nicole Lundgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nicole Lundgren.

 1. 1. Distriktssköterskans förutsättningar för att utföra en god sårvård i hemmiljö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nicole Knutsson; Anna Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Distriktssköterska; hemsjukvård; sårvård; förutsättningar; samarbete; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sårvård i hemsjukvården är ett ensamarbete för distriktssköterskan som innefattar ett stort ansvar samtidigt som andelen patienter med svårläkta sår ökar. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar distriktssköterskan upplever är viktiga för att kunna utföra en god sårvård i hemmiljö. LÄS MER

 2. 2. Att spela eller inte spela

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alexandra Lundgren; Nicole Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Labyrint; Kartellen; Moralpanik; narrativ; makt; representation; hiphop; medier; textanalys;

  Sammanfattning : I fokus för denna studie står två svenska hiphopband – Labyrint och Kartellen, och hur de gestaltats i tio olika artiklar, i samband med avbokade konserter. Syftet med den här studien är att med hjälp av textanalys försöka förstå hur nyhetstidningars porträttering av musiker kan tolkas olika beroende på ordval och vem som får komma till tals. LÄS MER