Sökning: "Nicole Nord"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nicole Nord.

 1. 1. Faktorer i uppföljningen som påverkar livskvalitet hos personer med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nicole Lindgren; Cecilia Nord; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Uppföljning; Intervention;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som drabbar många människor i världen och prognosen är dålig. Syndromet är progressivt med successiv försämring, upprepade behov av sjukhusinläggning och hög risk för plötslig död. LÄS MER

 2. 2. "Jämställdhet handlar om att dela lika?" : Debatten om föräldraförsäkringen i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nicole Haag; Astrid Nord; [2015]
  Nyckelord :Genus; diskursteori och jämställdhet;

  Sammanfattning : Föräldraförsäkringen är ett omdebatterat och aktuellt ämne, ett nytt reformförslag antogs så sent som i november 2015. Debatten kan ses som ett explicit uttryck där åsikter kring jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet diskuteras. LÄS MER