Sökning: "Nicole Pitulia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicole Pitulia.

  1. 1. Can regular oral supplementation of fish oils improve symptoms in psoriasis?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Louise Miller-Malm; Nicole Pitulia; [2013-03-08]
    Nyckelord :fish oil; psoriasis;

    Sammanfattning : Sahlgrenska Akademienvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk näringsläraSammanfattningTitel: Kan ett regelbundet oralt tillskott av fiskolja förbättra symptom i psoriasis?Författare: Louise Miller-Malm och Nicole PituliaHandledare: Lena HulthénExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Examensarbete, 15 hpDatum: 2012-04-11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bakgrund: Psoriasis är en kronisk ärftlig inflammatorisk sjukdom som kan drabba huden såväl som lederna. 2-3 % av jordens befolkning uppskattas vara drabbade. LÄS MER