Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Assessment of students knowledge regarding patients suffering from microbial induced peri-implant diseases. Survey Study at the Faculty of Odontology, Malmö University

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Johanna Johansson; Nicole Stolic; [2017]
  Nyckelord :Survey; Peri-implant disease; peri-implantitis; mucositis; malmö university;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilken kunskap sistaårs tandläkarstudenter och sista-termins tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola har gällande diagnos, behandling och prognos av periimplantära sjukdomar.Material och MetodEn pappersenkät sammanställdes och delades ut till sistaårs tandläkar- och tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola. LÄS MER

 2. 2. Does chemomechanical caries removal affect restoration survival?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Nicole Stolic; [2015]
  Nyckelord :Caries; Carisolv; Chemomechanical caries removal;

  Sammanfattning : SyfteDenna systematiska översiktsstudie gjordes i syfte att sammanställa randomiserade kontrollerade studier som jämför fyllningsöverlevnaden där kaviteten preparerats med Carisolv, borr och/eller hand exkavering. Studien gjordes också för att kunna användas till fortsatta studier inom området. LÄS MER