Sökning: "Nicolina Lindskiöld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicolina Lindskiöld.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av hur Multipel Skleros påverkar livet : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier 

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Nicolina Lindskiöld; [2019]
    Nyckelord :Kvinnor; Multipel Skleros; Självbiografi; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Multipel Skleros är en långvarig sjukdom och drabbar vanligen kvinnor i 30-års åldern. Fler kvinnor än män får diagnosen och orsaken till sjukdomen är ännu inte klarlagd. Multipel Skleros kännetecknas av demyelinisering. Symtomen för sjukdomen är individuella och kan även förändras med tiden. LÄS MER