Sökning: "Nida Yousef"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nida Yousef.

  1. 1. Att utveckla det svenska språket hos flerspråkiga barn i förskolan : -

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Nida Yousef; [2022]
    Nyckelord :Flerspråkighet; kommunikation; modersmål; pedagogers förhållningssätt; språkutveckling.;

    Sammanfattning : Abstrakt Studien lyfter fram pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn i förskolan och hur pedagogerna arbetar med barnens utveckling av det svenska språket. Studien utgår från detsociokulturella perspektivet, där centralpunkten är att individen lär sig genom samspel med sin omgivning. LÄS MER