Sökning: "Nidal Khalil Khalil"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nidal Khalil Khalil.

 1. 1. Innovation in firefighting equipment diffusion - A qualitative study about new technology adoption in Swedish fire brigades

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nidal Khalil Khalil; [2019-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuous innovation and diffusion of fire fighting technologies has always been improving the speed and efficiency of fire fighting. The users of these technologies are qualified and passionate men and women who are dedicated to the well being of others. LÄS MER

 2. 2. Kärlek på vems villkor? : en studie om sex misshandlade kvinnors upplevelser av våld i nära relationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nidal Khalil; Marianne Kittel; [2002]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to contribute to an increased understanding about battered women. We also wanted to find patterns and explanations as to why the women acted as they did. LÄS MER

 3. 3. Identitet: okänd: åtta andra generationens invandrares syn på sin identitet, sitt språk och samhället de lever i

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nidal Khalil; Marianne Kittel; [2001]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to illustrate the identity and the double belonging among second generation immigrants. We also wanted to illustrate the second generation immigrants view of identity, language and society. LÄS MER