Sökning: "Nidstången"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Nidstången.

 1. 1. Striden mot genusborgen : En karaktärsanalys om reproduktion/ ifrågasättande av genussystemet i två kapitelböcker för unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Rum 213; Nidstången; gender system; gender theory; character analysis; pupils identity creation; children s literature; Rum 213; Nidstången; genussystem; genusteori; karaktärsanalys; elevers identitetsskapande; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. Detta mot bakgrunden att skolans värdegrundsuppdrag är att arbeta för jämställdhet mellan könen och att elevers identitetsskapande påverkas av den skönlitteratur de läser. LÄS MER

 2. 2. En fantastisk värdegrund : En tematisk litteraturanalys av tre fantasyböcker och deras kopplingar till skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Pajala; Felicia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Tema; Gullivers resor; Narnia; Nidstången; tematisk studie; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Det här är en tematisk analys av tre fantasyböcker. De tre böcker vi har valt läses av många barn vilket gör att det är intressant att se vad böckerna innehåller och hur deras innehåll går att använda i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 3. 3. PAX - en serie i tiden : Hur skönlitteratur kan stödja, motivera och fängsla läsare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Johanna Pedersen; Nina Watson Trygg; [2017]
  Nyckelord :motivation; stödstrukturer i text; läsutveckling; läsförståelse; självständig läsning; skönlitteratur i undervisningspraktiken; PAX;

  Sammanfattning : PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse för läsning. LÄS MER

 4. 4. Värdegrund från intressegrund : En motivstudie i hur en populär barnbok kan skapa grund för värdegrundsarbete i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andreas Borgelind; [2017]
  Nyckelord :values; fiction; curriculum; motif; indirect characterization; värdegrund; skönlitteratur; läroplan; motiv; indirekt karaktärisering;

  Sammanfattning : In a time when many pupils feel a lack of security in school, the demands on teachers steadily increase as society puts pressure on them and the school system as a whole. The idea for this essay was born out of a need to create tools for teachers to use while working with the set values that the Swedish curriculum deems central to education. LÄS MER

 5. 5. Hur genuskontraktet framställs i barnböcker riktade till pojkar respektive flickor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Wåhlander; [2017]
  Nyckelord :genus; genuskontraktet; traditionella könsroller; barnböcker;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Jeff Kinneys bok Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader (2008), Rachel Renée Russels bok Nikkis dagbok #2: Berättelser om en inte så populär partytjej (2010), Åsa Larsson & Ingela Korsells bok Pax: Nidstången (2014) och A. Audhild Solbergs bok Kampen mot superbitcharna (2014). LÄS MER