Sökning: "Nietzsche"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Nietzsche.

 1. 1. Rousseau and Nietzsche on Education, not Altruism

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Deumier Morgan; [2020]
  Nyckelord :education; Rousseau; Nietzsche; altruism; philosophy; teaching;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska det altruistiska idealet i relation till Rousseaus och Nietzsches föreställning om den gode läraren. Att altruism är moraliskt gott är något som oftast ses som självklart. LÄS MER

 2. 2. The Human Non-Human Boundary in 'Dune'
 – An Ontological Reading through a Comparative Nietzschean and Transhuman Framework

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kiti Misha; [2020]
  Nyckelord :Frank Herbert; Dune; Science Fiction; Nietzsche; Overhuman; Transhumanism; Posthuman; Transhumanism; Human; Nonhuman;

  Sammanfattning : In Frank Herbert’s Dune Saga, we find a transhumanist and Nietzschean argument about the evolution of humans achieved as a result of the triggering effect of the Butlerian Jihad against thinking machines. I claim that the metamorphoses of the selected characters reflect the central tenants of the transformation of Nietzsche’s overhuman, or transhumanism’s posthuman. LÄS MER

 3. 3. Black Metal, Ecology and Contemporary Nihilism

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mary Furniss; [2020]
  Nyckelord :Black Metal Theory; Ecology; Nihilism; Bataille; Nietzsche; Doomer; Chaos Magick; Chaos Comic; Painting;

  Sammanfattning : Abstract 1: Master Thesis - Investigating the relationship between the aesthetics of Black Metal and its ecological and nihilistic implications with contemporary painting, comics and Chaos Magick spiritual practice. Abstract 2: Documentation of solo exhibition titled Zurbaráns' Dream. LÄS MER

 4. 4. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 5. 5. Nietzsches Dubbla Sanningsbegrepp : För ett tvetydigt sanningsbegrepp hos Friedrich Nietzsche

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Olle Witt Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :truth; illusion; fenomenology; Friedrich Nietzsche; The gay science; Truth and lie in an extramoral sense; Beyond good and evil;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate what Nietzsche says about the concept of truth in several of his works. The works of Nietzsche that will be object to this investigation are On Truth and Lies in a extramoral sense, The Gay Science as well as Beyond Good and Evil. LÄS MER