Sökning: "Nietzsche"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Nietzsche.

 1. 1. Hybridization of the Self, Colonial Discourse and the Deconstruction of Value Systems : A Postcolonial Literary Theory Perspective of Literature inculpating Colonialism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Brian Burns; [2021]
  Nyckelord :Postcolonialism; Postcolonial Literary Theory; Hybridization; Walker; Malouf; Phillips; Achebe; Freud; Nietzsche; Bhabha; Siad; McLeod; Barry;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to provide a perspective on literature inculpating colonialism using postcolonial literary theory and method. The subject material incorporates four novels studied during the literature modules for the English course at Högskolan Gävle (HIG). LÄS MER

 2. 2. Historiebrukets mångfacetterade natur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :William Panic; Oliver Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :use of history; abuse of history; Historiebruk; historieanvändning; historiemissbruk; Friedrich Nietzsche; typologi; styrdokument; historia;

  Sammanfattning : This overview has examined the research situation regarding the historical concept: use of history and the factors that weigh heavily are the concept's definition, categorization and function. Since the use of history is part of de-facto governing documents on the subject of history in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Rousseau and Nietzsche on Education, not Altruism

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Deumier Morgan; [2020]
  Nyckelord :education; Rousseau; Nietzsche; altruism; philosophy; teaching;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska det altruistiska idealet i relation till Rousseaus och Nietzsches föreställning om den gode läraren. Att altruism är moraliskt gott är något som oftast ses som självklart. LÄS MER

 4. 4. The Human Non-Human Boundary in 'Dune'
 – An Ontological Reading through a Comparative Nietzschean and Transhuman Framework

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kiti Misha; [2020]
  Nyckelord :Frank Herbert; Dune; Science Fiction; Nietzsche; Overhuman; Transhumanism; Posthuman; Transhumanism; Human; Nonhuman;

  Sammanfattning : In Frank Herbert’s Dune Saga, we find a transhumanist and Nietzschean argument about the evolution of humans achieved as a result of the triggering effect of the Butlerian Jihad against thinking machines. I claim that the metamorphoses of the selected characters reflect the central tenants of the transformation of Nietzsche’s overhuman, or transhumanism’s posthuman. LÄS MER

 5. 5. Black Metal, Ecology and Contemporary Nihilism

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mary Furniss; [2020]
  Nyckelord :Black Metal Theory; Ecology; Nihilism; Bataille; Nietzsche; Doomer; Chaos Magick; Chaos Comic; Painting;

  Sammanfattning : Abstract 1: Master Thesis - Investigating the relationship between the aesthetics of Black Metal and its ecological and nihilistic implications with contemporary painting, comics and Chaos Magick spiritual practice. Abstract 2: Documentation of solo exhibition titled Zurbaráns' Dream. LÄS MER