Sökning: "Nigeria välfärd"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nigeria välfärd.

 1. 1. Oljeprischocker och den nigerianska ekonomins tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Seegann Davies-Jones; [2018]
  Nyckelord :Oljeprischoker; Nigeria; ekonomisktillväxt; BNP; Välfärd; Arbetslöshet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker oljeprisets inverkan på de ekonomiska indikatorerna i utvecklingslandet Nigeria. Resultaten av studien indikerar att oljepriset har en positiv relation med BNP, för när oljepriset stiger så ökar även den ekonomiska tillväxten och därmed även BNP, men detta gäller dock inte Nigerias ekonomi som helhet eftersom nivån på arbetslösheten och välfärd i landet är fortfarande väldigt hög. LÄS MER

 2. 2. Nurses’ experiences of education and compliance in treatment of patients with leprosy : A qualitative Minor Field Study in Kwara State, Nigeria

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Almén Burman; [2015]
  Nyckelord :nurses’ experiences; leprosy; education; compliance; stigma; qualitative; Nigeria; Minor Field Study;

  Sammanfattning : This study was sponsored by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) as a Minor Field Study.Background: The treatment of leprosy patients in endemic countries is free of charge. Despite that, leprosy is still a disease that is spreading and can lead to severe consequences such as disability. LÄS MER

 3. 3. Destination Europa : en studie av invandringssituationen vid EU:s yttre gräns i södra Spanien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cecilia Persson; [2003]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate the situation of African immigrants coming to the southern coast of Spain. Also to find out if the situation at the border changed somehow the last years, since EU started to increase the control at the borders to countries outside the union. LÄS MER

 4. 4. Välfärd : en analys av BNP och HDI som välfärdsmått

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Pehrsson; [2001]
  Nyckelord :Economics; Nationalekonomi; välfärd; välfärdsmätning; BNP; HDI; samhällsutveckling; välfärdsmått; PQLI; offentlig konsumtion; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Det finns en kedja till en bra välfärd. Alla individer har behov och önskningar. Dessa ska tillgodoses med de resurser som landet får genom sin årliga produktion av varor och tjänster, BNP. Hur resurserna ska fördelas är en politisk fråga. LÄS MER