Sökning: "Nigeria"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet Nigeria.

 1. 1. Afrikas diamant Ghana och det svarta fåret Nigeria - En fallstudie om demokratiutvecklingen i Ghana och Nigeria

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Lavré; Carl Palm; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de afrikanska länderna Ghana och Nigerias demokratiska utveckling och vilka likheter respektive skillnader det finns mellan länderna. Vidare undersöker uppsatsen även ifall det finns något samband mellan globalisering och demokratisering och i så fall huruvida globalisering har haft en positiv eller negativ påverkan på den demokratiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Distribution i Nollywood -En Potentiell Framtid

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Blomgren; Tim Viklund; [2019]
  Nyckelord :Nollywood; Nigeria; Nigerian film industry; film distribution; piracy; informal market.;

  Sammanfattning : Nollywoods distribution is a complex phenomenon that is ever changing. With a competing market, the industry needs to constantly keep up with innovative distribution methods. As the VCD/DVD market fades away, newer distribution platforms rise. In this thesis we are going to analyze and discuss Nollywood's opportunities of growth. LÄS MER

 3. 3. ”Just add women and stir?” En diskursanalys av kvinnligt deltagande och aktörskap i resolution 2122 och Nigerias nationella handlingsplan för implementering av kvinnor, fred och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; [2019]
  Nyckelord :Nigeria; National Action Plan; Resolution 2122; Feminist Critical Dicsourse analysis; Agency; Participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on the extensive criticism surrounding the victimization of women in the women, peace and security agenda discourse, this essay seeks to analyze the discourse after the adaption of resolution 2122, a widely recognized step in the direction to focus more on women’s participation. The aim of the study is thus to analyze the discourse around women’s participation and agency on a global and national level and thereby analyze if the discourse prescribes opportunities or limits for women’s agency and participation. LÄS MER

 4. 4. CHILDREN TELEVISION PROGRAMMING AND CULTURAL LEARNING IN NIGERIA.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :ALALU JELILI GBENGA; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It can today be examined in Nigeria that children are fast abandoning the indigenous cultural values for the foreign ones and the media is said to contribute to this development due to the broadcast of foreign television programmes by tv stations in the country. The need to promote, protect, and sustain the country’s indigenous cultural values are of great importance if Nigeria hopes to prevent them from being washed away. LÄS MER

 5. 5. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER