Sökning: "Nigeria"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet Nigeria.

 1. 1. Afrikas diamant Ghana och det svarta fåret Nigeria - En fallstudie om demokratiutvecklingen i Ghana och Nigeria

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Lavré; Carl Palm; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de afrikanska länderna Ghana och Nigerias demokratiska utveckling och vilka likheter respektive skillnader det finns mellan länderna. Vidare undersöker uppsatsen även ifall det finns något samband mellan globalisering och demokratisering och i så fall huruvida globalisering har haft en positiv eller negativ påverkan på den demokratiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Distribution i Nollywood -En Potentiell Framtid

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Blomgren; Tim Viklund; [2019]
  Nyckelord :Nollywood; Nigeria; Nigerian film industry; film distribution; piracy; informal market.;

  Sammanfattning : Nollywoods distribution is a complex phenomenon that is ever changing. With a competing market, the industry needs to constantly keep up with innovative distribution methods. As the VCD/DVD market fades away, newer distribution platforms rise. In this thesis we are going to analyze and discuss Nollywood's opportunities of growth. LÄS MER

 3. 3. CHILDREN TELEVISION PROGRAMMING AND CULTURAL LEARNING IN NIGERIA.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :ALALU JELILI GBENGA; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It can today be examined in Nigeria that children are fast abandoning the indigenous cultural values for the foreign ones and the media is said to contribute to this development due to the broadcast of foreign television programmes by tv stations in the country. The need to promote, protect, and sustain the country’s indigenous cultural values are of great importance if Nigeria hopes to prevent them from being washed away. LÄS MER

 4. 4. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER

 5. 5. Oljeprischocker och den nigerianska ekonomins tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Seegann Davies-Jones; [2018]
  Nyckelord :Oljeprischoker; Nigeria; ekonomisktillväxt; BNP; Välfärd; Arbetslöshet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker oljeprisets inverkan på de ekonomiska indikatorerna i utvecklingslandet Nigeria. Resultaten av studien indikerar att oljepriset har en positiv relation med BNP, för när oljepriset stiger så ökar även den ekonomiska tillväxten och därmed även BNP, men detta gäller dock inte Nigerias ekonomi som helhet eftersom nivån på arbetslösheten och välfärd i landet är fortfarande väldigt hög. LÄS MER