Sökning: "Nigeria"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Nigeria.

 1. 1. Afrikas diamant Ghana och det svarta fåret Nigeria - En fallstudie om demokratiutvecklingen i Ghana och Nigeria

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Lavré; Carl Palm; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de afrikanska länderna Ghana och Nigerias demokratiska utveckling och vilka likheter respektive skillnader det finns mellan länderna. Vidare undersöker uppsatsen även ifall det finns något samband mellan globalisering och demokratisering och i så fall huruvida globalisering har haft en positiv eller negativ påverkan på den demokratiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Distribution i Nollywood -En Potentiell Framtid

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Blomgren; Tim Viklund; [2019]
  Nyckelord :Nollywood; Nigeria; Nigerian film industry; film distribution; piracy; informal market.;

  Sammanfattning : Nollywoods distribution is a complex phenomenon that is ever changing. With a competing market, the industry needs to constantly keep up with innovative distribution methods. As the VCD/DVD market fades away, newer distribution platforms rise. In this thesis we are going to analyze and discuss Nollywood's opportunities of growth. LÄS MER

 3. 3. Factors behind Economic Shrinking: Single Case Study Insights from Nigeria

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jana Lange; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis addresses the research problem of volatile growth and in particular economic shrinking in developing countries. A single case study of Nigeria drawing on qualitative as well as quantitative data assesses four potential factors behind the country’s frequent and high shrinking rates between 1960 and 2017. LÄS MER

 4. 4. ”Just add women and stir?” En diskursanalys av kvinnligt deltagande och aktörskap i resolution 2122 och Nigerias nationella handlingsplan för implementering av kvinnor, fred och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; [2019]
  Nyckelord :Nigeria; National Action Plan; Resolution 2122; Feminist Critical Dicsourse analysis; Agency; Participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on the extensive criticism surrounding the victimization of women in the women, peace and security agenda discourse, this essay seeks to analyze the discourse after the adaption of resolution 2122, a widely recognized step in the direction to focus more on women’s participation. The aim of the study is thus to analyze the discourse around women’s participation and agency on a global and national level and thereby analyze if the discourse prescribes opportunities or limits for women’s agency and participation. LÄS MER

 5. 5. Managing Conflicts in Relationships and Networks : A case study of IT-Firms in Nigeria and Uganda

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kudirat Toyin Alade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Managing Conflicts in Relationships and Networks. A case study of IT-firms in Nigeria and Uganda. Level: Master thesis in Business administration. Author: Kudirat Toyin Alade. LÄS MER