Sökning: "Nihal Siriwardanagea"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nihal Siriwardanagea.

  1. 1. Finding Benefits of Utilizing RFID Technology in Skanska Maskin AB

    C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Don Sisira Kumara Mallawarachchige; Nihal Siriwardanagea; [2008-10-29]
    Nyckelord :RFID Technology; Benefits of RFID; Soft System Methodology; Use Case Modeling; Warehouse Management; Skanska Maskin AB; Bar code; Organizational Change;

    Sammanfattning : In this paper, we discuss benefits of RFIDtechnology that Skanska Maskin AB at LinnarhultGothenburg in Sweden has planed to utilize in thefuture. We used case study methodology in thisresearch to find benefits of RFID at Skanska MaskinAB. We gathered qualitative data from the presentsystem by using mediating tools such as observationand interviews. LÄS MER