Sökning: "Niina Heinola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niina Heinola.

  1. 1. Luftomsättningsmätning med avklingningsmetoden: fältmätningar med CO2 som spårgas. : Studie i en 3-plansvilla med självdragsventilation.

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

    Författare :Johannes Chilo; Niina Heinola; [2016]
    Nyckelord :Koldioxid; Avklingning; Spårgas;

    Sammanfattning : Denna uppsats redovisar ett resultat från en studie gjord på uppdrag av villaägare till ett hus från 1972 med självdragsventilation. Utifrån dialog med villaägarna har det framkommit att de misstänker att ventilationen inte är tillräcklig. LÄS MER