Sökning: "Nik Hosseini"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nik Hosseini.

 1. 1. Tandvårdsrädsla och tandvårdsbesök. Litteraturstudie

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Nik Hosseini; Marie Vesterling; [2015]
  Nyckelord :dental anxiety; dental attendance;

  Sammanfattning : Syfte: Litteraturstudien hade två syften. Det första syftet var att undersöka hur vanligt det är att tandvårdsrädsla är en orsak till att vuxna inte går till tandvården och det andra om oregelbundna tandvårdsbesökare är mer tandvårdsrädda. Material och metod: En systematisk litteratursökning utfördes i databasen PubMed. LÄS MER

 2. 2. Sport och tandskydd - Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Marie Vesterling; Nik Hosseini; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vilka olika typer av tandskydd som finns, hur vanligt användandet av tandskydd är inom idrott och vad det är som gör att vissa avstår från att använda tandskydd. För att få svar på detta gjordes en sammanställning av tidigare vetenskapliga artiklar. LÄS MER