Sökning: "Nike Hansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nike Hansson.

 1. 1. RISKFAKTORER FÖR MALNUTRITION BLAND ÄLDRE : En webbaserad enkätstudie genomförd på äldre över 70 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Julia Opitz; Nike Hansson; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; Äldre; Riskfaktorer; Sverige; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Undernäring kan vara problematiskt för äldre då kroppen inte tillgodoses med den näring och energi som den behöver. Det kommer att leda till bland annat försvagat skelett och minskad muskelmassa. Undernäring kan bero på en rad olika faktorer, där både sociala och fysiologiska riskfaktorer spelar in. LÄS MER

 2. 2. Logotyper - Från budskap till tolkning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Hansson; Anders Nilsson; Kristofer Olsson; [2005]
  Nyckelord :Logotyper; företagsestetik; design; företagsidentitet; visuell identitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vi vill öka kunskapsmassan kring huruvida konsumenters tolkningar av logotyper ligger i linje med kreatörers tankar. Metod: Induktiv ansats, kvalitativ metod i form av 16 konsumentintervjuer och 3 expertintervjuer. Den information vi har erhållt har legat till grund för våra senare delar. LÄS MER