Sökning: "Nikitta Afonso"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nikitta Afonso.

  1. 1. De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Nikitta Afonso; [2018]
    Nyckelord :havssköldpadda; hot; bifångst; plastavfall; klimatförändringar;

    Sammanfattning : I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. LÄS MER