Sökning: "Niklas Agaton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Agaton.

  1. 1. Cannabis - i dag och i morgon : Reflektionsrapport

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Niklas Agaton; [2015]
    Nyckelord :Cannabis;

    Sammanfattning : Som examensarbete har jag producerat en film om Cannabis. En pilot om 22 minuter avsedd att användas som pitch inför en större dokumentär.I piloten har jag intervjuat fyra personer med olika erfarenheter och åsikter kring ämnet. LÄS MER